قرارداد درون شبکه توزیع

                     
قراردارد فروش کالا بصورت مشارکتی (درون شبکه توزیع)


مشخصات طرفین قرارداد
 اين قرارداد مابين واحد صنفی پزشک افزار توزیع به نمايندگي آقاي سهراب شیروانیان(سمت مدیرعامل)، به نشاني پستي خیابان شمس آبادی-کوچه کازرونی-مجتمع تجاری قصر-ورودی2-واحد3-کد پستی 8135614116 كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از يك طرف  
وفروشگاه                                 به نمایندگی آقا/خانم                         و نشاني پستی
و شماره تلفن                    كه در اين قرارداد به اختصارخریدار ناميده مي شود از سوي ديگر مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.
موضوع قرارداد
 موضوع قرارداد عبارت است از:
فروش کالای مصرفی پزشکی بصورت مشارکتی با سود     % (         درصد) برای خریدار.
اقلام توسط فروشنده به صورت امانی در استند فروش محصولات واقع در محل اجرای قرارداد(فروشگاه خریدار), قرار داده میشود. در پایان هرماه فاکتور فروش (طبق ریز فروش ماهیانه ارایه شده توسط خریدار) توسط فروشنده صادر گردیده پس از کسر درصد مشارکت فروشگاه, جهت تسویه حساب تحویل واحد حسابداری فروشگاه خریدار می گردد.
 محل اجرای قرارداد:
 محل تحویل و اجرای قراردارد سطح فروش فروشگاه                     در محل استند فروش محصولات میباشد.
مدت قرارداد
 مدت زمان قرارداد از تاریخ               به مدت                  از تاریخ شروع میباشد و تمدید قرارداد بنا به توافق طرفین امکان پذیر است. زمان اتمام قرارداد                   می باشد.
نحوه پرداخت
در پایان هرماه مبلغ فاکتور فروش صادر شده توسط فروشنده پس از کسر درصد مشارکت خریدار طی یک فقره چک             روزه  تسویه می گردد.
تعهدات فروشنده
 فروشنده موظف است نهایتا طی 10روز پس از عقد قرارداد استند فروش کالا را به همراه تمامی اقلام در محل فروش به خریدار تحویل دهد.
فروشنده متعهد مي گردد شارژاقلام بصورت منظم و نهایتا ظرف هر 7روز یکبار انجام شود.
فروشنده متعهد میگردد کلیه اقلام مورد فروش دارای پروانه ساخت-مجوز وزارت بهداشت و گواهی نامه استاندارد باشند.
فروشنده موظف است که اقلام مورد فروش را با بسته بندی سالم و بدون عیب و همراه با بارکد معرفی و قیمت کالا در استند ها تحویل دهد.
همچنین هرگونه مشکلات فروش از قبیل سرقت کالا-مرجوعی یا معیوب شدن به عهدی فروشنده می باشد.

لیست محصولات مورد فروش از طرف فروشنده به همراه بارکد و قیمت, در یک برگه به پیوست همین قرارداد تحویل خریدار می گردد.
تعهدات خریدار
 خريدار متعهد گرديد كه طی 10روز پس از عقد قرارداد محل مورد توافق طرفین در سطح فروش جهت قرار گیری استند را به فروشنده تحویل دهد.
خريدار موظف گردید در صورت درخواست فروشنده صورتحساب فروش ماهیانه را به ایشان تحویل دهد.
همچنین خریدار متعهد می گردد در پایان هر ماه طی مدت 10روز مبلغ فروش ماهیانه را پس از کسر درصد مشارکت طی یک فقره چک یا واریز نقدی  با فروشنده تسویه نماید.
خریدار تعهد مینماید از قراردادن کالای متفرقه (کالایی که متعلق به واحد صنفی اصفهان پزشک افزار نباشد) در استند فروشنده جدا خودداری نماید.
استند فروش محصولات تماما در مالکیت فروشنده است و خریدار موظف است در پایان قرارداد استند فروش محصولات را به فروشنده تحویل دهد.
ضمنا هرگونه خسارت وارده به استند فروش بر عهده فروشنده می باشد.
نشاني طرفين
 آدرس هاي قيد شده در متن قرارداد به عنوان محل کسب دائمي دو طرف قرارداد تلقي ميگردد و طرفين موظفند به محض تغيير محل مورد را كتباَ به ديگري اطلاع دهند.
فسخ قرارداد
  موارد زير منجر به فسخ قرارداد مي گردد:
الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد
ب‌) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط طرفین كه باعث زيان و يا خسارت گردد.
ج‌) هر گونه تاخير در اجراي قرارداد بيش از مدت ذكر شده قرارداد كه غير مجاز تلقي گردد مي تواند باعث فسخ قرارداد توسط طرفین  مي گردد.
 

 نسخه هاي قرارداد
 اين قرارداد شامل .... صفحه میباشد که در دو نسخه تنظيم شد و هر دو اعتبار يكسان دارند.

                                                     امضا فروشنده                                                 امضا خريدار