استندهای فروش کالای پزشکی

باتوجه به حركت قابل توجه ميل عمومي به سمت خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي، بازارهاي روز و هايپرماركت ها، كه البته صرفه جويي شايان توجهي را در زمينه هاي اقتصادي و زمان به دنبال دارد، شايسته است تكميل سبد كالاي اين مراكز فروش را هدف قرار داده و با طراحي و اجراي فرمي ايده آل، كالاي پزشكي مورد مصرف مشتريان را عرضه كنيم.

اصفهان پزشك افزار، با شناسايي دقيق نيازهاي مشتريان در زمينه ي كالاي مصرفي پزشكي ، براي اولين بار اين اقلام را با كيفيتي بسيار بالا، بهايي مقرون به صرفه و تنوعي بينظير، توسط استند هاي فروش کالای مصرفي پزشكي ،در فروشگاه هاي زنجيره اي به مشتريان عرضه مينمايد.