قرارداد برون شبکه توزیع

 
قراردارد فروش کالا (برون شبکه توزیع)


مشخصات طرفین قرارداد
 اين قرارداد مابين واحد صنفی پزشک افزار توزیع به نمايندگي آقاي سهراب شیروانیان(سمت مدیرعامل)، به نشاني پستي خیابان شمس آبادی-کوچه کازرونی-مجتمع تجاری قصر-ورودی2-واحد3-کد پستی 8135614116 كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از يك طرف  
وفروشگاه                                 به نمایندگی آقا/خانم                         و نشاني پستی
و شماره تلفن                    كه در اين قرارداد به اختصارخریدار ناميده مي شود از سوي ديگر مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.
موضوع قرارداد
 موضوع قرارداد عبارت است از:
فروش کالای مصرفی پزشکی با سود     % (         درصد) برای خریدار.
سفارش خریدار طبق پیش فاکتور تایید شده توسط ایشان, به همراه فاکتور فروش محصولات ظرف مدت 3روز کاری به آدرس محل اجرای قرارداد ارسال میگردد تا در استند فروش محصولات قرار داده شود.
شایان ذکر است که فروش کالای مصرفی پزشکی این واحد صنفی (اصفهان پزشک افزار) فقط در استند فروش محصولات امکان پذیر می باشد.
حداقل مبلغ سفارش جهت عقد قرارداد و تحویل استند فروش محصولات به خریدار یکصد میلیون ریال معادل 10000000تومان می باشد.
 محل اجرای قرارداد:
 محل تحویل و اجرای قراردارد سطح فروش فروشگاه                     در محل استند فروش محصولات میباشد.
مدت قرارداد
 مدت زمان قرارداد از تاریخ               به مدت                  از تاریخ شروع میباشد و تمدید قرارداد بنا به توافق طرفین امکان پذیر است. زمان اتمام قرارداد                   می باشد.
نحوه پرداخت
پیش فاکتور درخواست ارایه شده از سمت خریدار توسط فروشنده صادر گردیده و به خریدار تحویل می گردد.
خریدار پس از بررسی پیش فاکتور,مطابقت با درخواست  و کسر درصد سود معین شده در موضوع قرارداد , رسید پرداخت وجه یا چک نسویه حساب را به همراه نسخه تایید شده پیش فاکتور به فروشنده تحویل میدهد.
تعهدات فروشنده
 فروشنده موظف است نهایتا طی 10روز کاری پس از عقد قرارداد استند فروش کالا را به همراه تمامی اقلام در محل فروش به خریدار تحویل دهد.
شایان ذکر است کلیه هزینه های حمل در این قرارداد به عهده خریدار می باشد.
فروشنده متعهد مي گردد ارسال محصولات  بصورت منظم و طبق درخواست فروشنده و نهایتا ظرف مدت 3 روز کاری انجام شود.عدم تحویل کالا بعد از مدت زمان معین شده به منزله لغو سفارش و ابطال پیش فاکتور می باشد.
فروشنده متعهد میگردد کلیه اقلام مورد فروش دارای پروانه ساخت-مجوز وزارت بهداشت و گواهی نامه استاندارد باشند.
فروشنده موظف است که اقلام مورد فروش را با بسته بندی سالم و بدون عیب و همراه با بارکد معرفی و قیمت کالا در استند ها تحویل دهد.

لیست محصولات مورد فروش از طرف فروشنده به همراه بارکد و قیمت, در یک برگه به پیوست همین قرارداد تحویل خریدار می گردد.
تعهدات خریدار
 خريدار متعهد گرديد كه طی 10روز پس از عقد قرارداد محل مورد توافق طرفین در سطح فروش جهت قرار گیری استند را به فروشنده تحویل دهد.
خريدار موظف گردید در صورت درخواست فروشنده صورتحساب فروش ماهیانه را به ایشان تحویل دهد.
همچنین خریدار متعهد می گردد نهایتا ظرف مدت 3روز کاری وجه یا چک پیش فاکتور صادر شده توسط فروشنده را پس از کسر درصد سود خریدار به ایشان تحویل نماید. عدم تسویه حساب بعد از مدت زمان معین شده به منزله لغو سفارش و ابطال پیش فاکتور می باشد.
خریدار تعهد مینماید از قراردادن کالای متفرقه (کالایی که متعلق به واحد صنفی اصفهان پزشک افزار نباشد) در استند فروشنده جدا خودداری نماید.
استند فروش محصولات تماما در مالکیت فروشنده است و خریدار موظف است در پایان قرارداد استند فروش محصولات را به فروشنده تحویل دهد.
ضمنا هرگونه خسارت وارده به استند فروش بر عهده خریدار می باشد.
نشاني طرفين
 آدرس هاي قيد شده در متن قرارداد به عنوان محل کسب دائمي دو طرف قرارداد تلقي ميگردد و طرفين موظفند به محض تغيير محل مورد را كتباَ به ديگري اطلاع دهند.
فسخ قرارداد
  موارد زير منجر به فسخ قرارداد مي گردد:
الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد
ب‌) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط طرفین كه باعث زيان و يا خسارت گردد.
ج‌) هر گونه تاخير در اجراي قرارداد بيش از مدت ذكر شده قرارداد كه غير مجاز تلقي گردد مي تواند باعث فسخ قرارداد توسط طرفین  مي گردد.
 

 نسخه هاي قرارداد
 اين قرارداد شامل .... صفحه میباشد که در دو نسخه تنظيم شد و هر دو اعتبار يكسان دارند.

                                                     امضا فروشنده                                                 امضا خريدار