تصاویر و ابعاد استندها و محصولات

كليه استند ها داراي نام و نشان تجاري واحد صنفي مجری طرح، شماره مجوز , خط ارتباط و آدرس سایت ميباشد.

فضاي  بسيار مناسب و تفكيك شده براي عرضه محصول، باركد هاي روی طبقات كه گوياي  اطلاعات و قيمت اقلام هستند و ليبل روي كالا، سهولت و سرعت دسترسي را براي  مشتريان فراهم آورده است.

علاوه بر اين، فضاي تبليغات و اطلاع رساني  بر روي اين استند ها پيش بيني شده است كه خدمت شاياني به فرهنگ خود مراقبتي  مينمايد و سبب ارتباطی مفید ميان مشتريان و مراكز فعال در زمينه هاي  پزشكي, سلامت و مرتبط با این شاخه ها ميگرد.

ارتفاع استند 200 و عرض  آن 70سانتیمتر میباشد. 5طبقه با عمق 25 و فاصله 30سانتیمتر از یکدیگر که  هرکدام به 2قسمت تقسیم شده اند, بعلاوه 2باکس گود در انتهای استند, قابلیت  عرضه حداقل 12 و حداکثر 18مدل محصول را در این 10قسمت داراست.