شیوه فروش و تسویه حساب

در قرارداد درون شبکه توزیع

كالا بصورت امانت، در استند ها و در دسترس مشتريان قرار داده ميشود. مشتريان به راحتي و با اطلاع كامل از اقلام، محصول مورد نظر را انتخاب نموده و به همراه مجموعه خريد خود ،در محل صندوق محاسبه مي نمايند. 

لازم به توضيح است:

هرگونه مشكل در فرايند فروش از قبيل، مرجوعي (به هر دليل)، معيوب شدن محصول، به سرقت رفتن و يا باز شدن بسته بندي، به عهده  مجري طرح(اصفهان پزشك افزار) مي باشد.

شارژ استندها:

بسته به تعداد استندها و ظرفيت فروش، زمان شارژ از ٣ تا ٩ روز متفاوت است.

شارژ استند توسط مامور شارژ، (كه ملبس به فرم خاص واحد صنفي اصفهان پزشك افزار، همراه با نشان تجاري و كارت شناسايي است) به همراه معرفي نامه از دفتر مرکزی پخش انجام میگردد.

 روز يكم تا پنجم هر ماه، كارمند حسابداري  مجری طرح

 (كه ملبس به  فرم خاص واحد صنفي اصفهان پزشك افزار، همراه با نشان تجاري و كارت شناسايي  است) بهمراه معرفي نامه ، به واحد حسابداري فروشگاه مراجعه نموده و ، ريز  فروشگاه ماه گذشته را تحويل ميگيرد.

درپايان هرماه، بعد از شارژ استند و دريافت ريز فروش ماه جاري، تا دهم برج بعدي، فرصت دريافت اسناد تسويه ميباشد.

وجه سند ،بعد از كسر درصد شراكت از سمت فروشگاه مرقون و تحويل كارمند وصول مطالبات اصفهان پزشک افزار ميگردد.

لازم به ذکر است:

درصد مشارکت از 12 تا 21 بسته به تصفیه حساب از 10 تا 100 روز برای فروشگاه محاسبه می گردد.